Svamp
Skogspromenad - en lisa för själen
<< tillbaka till lantbruk

Svart trumpetsvamp
Trots sitt dystra utseende är den älskad av många
och rent av ansedd som en av våra bästa.
Den är lika lätt att känna igen som den kan vara svår
att upptäcka.

Svampkurs på Godsta Gård
Vi har mycket i naturen vi kan ta till vara. Bara vi blir
trygga i det vi plockar. Våra årliga helgkurser i augusti
är mycket uppskattade.