Ett urval av färgsvampar

  
Blodspindling                                 Ärtröksvamp                                Orangespetsig spindling